Shontelle portal...

Temat: EGZAMN - LISTA ZAGADNIEŃ
1. mapa GZWP i hydrogeologiczna polski 1: 50 000 2.przekroje hydrogeologiczne 3. typy i podział map hydrogeologicznych 4. wody termalne i lecznicze w polsce 5. wskażniki i izotopy w hydrogeologii 6....
Źródło: geologiauwr.fora.pl/a/a,365.htmlTemat: EGZAMN - LISTA ZAGADNIEŃ
Nie no, te pakiety MODFLOW to lekka przesada. Takie pytanka: - Co trzeba wiedzieć na temat mapy GZWP i mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000? Że jest w takiej skali i jaki to rodzaj mapy (m.szczegółowa) ? - Główne etapy w modelowaniu ? - Skład chemiczny w. podziemnych i czynniki formujące - jakie to formujące? - Przykłady struktur hydrogeologicznych ? -...
Źródło: geologiauwr.fora.pl/a/a,365.html


Temat: EGZAMN - LISTA ZAGADNIEŃ
Zamknięte: 1. Jakie drugie co do wielkości utwory (pierwsze to czwartorzęd) w Polsce są najlepiej poznane, opisane? (do wyboru trzeciorzęd, kreda, jura...) 2. Jaki jon nie występuje w składnikach głównych wody ... podział map hydrogeologicznych i wypisz główne czynniki mapy hydrogeologicznej. 3. Oblicz zasoby statyczne (400x500x mi dla piasków średnioziarnistych) 4. Naszkicować wykresy z adwekcją, sorpcją, adwekcja+sorpcja (albo jeszcze jakieś) 5. osoby, które...
Źródło: geologiauwr.fora.pl/a/a,365.html


Temat: Po życiu - O niebie, piekle i czyśćcu
różdżkarzy. Sam brałem kiedyś udział w badaniu hydrologicznej terenu. (Pisałem pracę na olimpiadę z geografii) Jechał wózek z takimi wiertłami i rurkami. robili odwiert na 200-300 metrów i jechali dalej. I tak powstawała mapa. Nikt nie twierdzi że dokładna ale różdźkaże są tu na nic. PS. Dlaczego żaden różdźkarz nigdy nie zgarnął u Randiego teraz już ponad miliona bagsów za udowodnienie swoich...
Źródło: sfinia.fora.pl/a/a,696.html


Temat: Nizica czy Niezdobna?
dochodzę do wniosku że ta Nizica to jakaś współczesna nowomowa, taki wymysł lat 90 coś w stylu "Friendship Cinema". Ma ktoś dane kiedy taka nazwa zaczęła się pojawiać w dokumentach hydrologicznych....
Źródło: szczecinek.biz/forum/viewtopic.php?t=74


Temat: Czy poszukując wody na działce skorzystał byś z usług różdżkarza?
... wypowiadała, bo to nie moja broszka wiem tylko, że gdybym miała wydać pieniądze na studnię to wolałabym ją wydać na firmę, która bazuje na mapach hydrogeologicznych Polski niż na faceta, który...
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=8159


Temat: Sonda Cassini fotografuje Saturna i Tetydę
przypadku księżyca Saturna rolę wody odgrywa metan. Sonda wykonała również kompletną mapę temperatury atmosfer Saturna i Tytana, dzięki czemu udało się okryć, że na obu biegunach Saturna występują huragany, a zorze ... wodną i lód. Program Cassini-Huygens jest efektem współpracy NASA, ESA i Włoskiej Agencji Kosmicznej ASI. W budowie lądownika Huygens brali udział również polscy naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk....
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=15408


Temat: fizjografia - pytania
skalę: 53. Podział map ze względu na treść mapy: 54. wykreślone 55. zakres treści mapy sozologicznej obejmuje informacje dotyczące: a) form ochrony środowiska b) degradacji komponentów środowiska przyrodniczego c) przeciwdziałania degradacji środowiska przyrodniczego d) rekultywacji środowiska przyrodniczego 56. zakres treści mapy hydrologicznej obejmuje informacje dotyczące: a) topograficznych działów wodnych b) wód powierzchniowych c) wypływów wód podziemnych d) wód podziemnych pierwszego poziomu e) przepuszczalności gruntów 57. mapa geologiczna Polski jest opracowaniem wyjaśniającym budowę geologiczną kraju z uwzględnieniem: a) stratygrafii b) petrografii c) tektoniki d) genezy utworów
Źródło: ararchitekci.fora.pl/a/a,252.html


Temat: Jezioro Luchowskie i Koziny
Na początku pragę podkreślić, że nie jestem specjalistą od hydrologii czy innych nauk związanych z prezentowanym zagadnieniem. Poniższe moje wnioski należy traktować jako prawdopodobne hipotezy. Wynikają one jedynie z moich własnych przemyśleń na podstawie starych map i pozycji literaturowych do których udało mi się dotrzeć. Najstarszą mapą jaką w tej chwili dysponuje to mapa "Special Karte von dem Kostener Kreise 1821" i podobna zakresowo do niej "Special Karte von dem Fraustaedter Kreise 1821", obydwie z dopiskiem "in Stein gravirt". Inne mapy to: niemiecka mapa rozkładu ludności (Niemcy, Polacy, Żydzi) w powiecie Poznańskim z 1846 r., mapa sektora "Frankfurt" z 1895 roku (1:500 000), mapy kartograficzne regionu z Wojskowego Instytutu Kartograficznego w Warszawie z 1934 r (1:100 000) i powojenne kartograficzne Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ... Wielkim (w starszych mapach XX w.). Zastanawiające, bo z mapy z 1821 roku wynika, że obecne Duże i Małe stanowiło wtedy jedno jezioro. Nie było też drogi (sztucznej grobli?) ze wsi ... Luchowskiego wpływała do Dominickiego. Porównując ze współczesną mapą widać, że zbudowano sztuczny ciek wodny zwany "kanałem błotnickim" prawdopodobnie na przełomie XiX/XX w, który połaczył jezioro Małe ze Starkowskim i dalej z...
Źródło: boszkowo.fora.pl/a/a,25.html


Temat: Co to jest geografia?
geografii to geografia fizyczna, która zajmuje się środowiskiem przyrodniczym, jego cechami i zjawiskami je kształtującymi biogeografia geologia - nauka o skałach geomorfologia hydrologia Pedologia oceanografia klimatologia meteorologia gleboznawstwo sejsmologia tektonika wulkanologia ... się geografią jako nauką i filozofią. Największy wkład wnieśli Tales z Miletu, Herodot, Eratostenes, Arystoteles, Strabon i Ptolemeusz. Rzymianie w czasie swoich podbojów rozwinęli sztukę rysowania map. W średniowieczu do rozwoju ... Polo. Wiek XV i XVI to epoka wielkich odkryć geograficznych. Napływ szczegółowych danych wymagał lepszych fundamentów teoretycznych oraz lepszych technik kartograficznych, czego wyrazem są Geographia generalis Vareniusa i mapa świata Merkatora. ... metod i narzędzi badawczych. W 2. połowie XX wieku pojawiło się wiele nurtów krytycznych w stosunku do klasycznej geografii. Najstarszą katedrą geografii w Polsce jest Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu...
Źródło: gdaskwrzeszcz2005.fora.pl/a/a,45.html


Temat: Wybory Prezydenta RP 20 Czerwca 2010
... się dziś kręcić kampania prezydencka! Prof. Jadwiga Staniszkis specjalnie dla Wirtualnej Polski Żródło: wp.pl | Wtorek, 25 maja 2010
Źródło: e-poniatowa.pl/forum/viewtopic.php?t=885


Temat: Ściągi
(rozm. upraw i hodowli, surowców, przemysłu, turyzmu, transportu, ludności, usług) Mapa- rys fragm. Pow Ziemi przedstawiony na płaszczyźnie w skali, w odp. siatce geograficznej i za pomocą umownych znaków i barw. Elementy mapy a) matematyczne (skala, siatka kartograficzna, osnowa geodezyjna- miejsce pomierzone w terenie) b) geograficzne(treść mapy, barwa, znaki itd.) c)opis poza ramowy Skala mówi nam ile razy obszar ba mapie został pomniejszony w stosunku do wym. rzeczywistych. Skala liczbowa 1:2500000 skala mianowana 1-25km skala liniowa, skala kwadratowa 1- 25km2 Generalizacja mapy- uogólnienie jej treści, pominięcie mniej ważnych szczegółów Siatka geograficzna- na globusie , siatka kartograficzna- na mapach... siatki tworzą południki i równoleżniki Południki- linie łączące bieguny, jednakowej długości- kształt półkuli- biegną w kierunku NS- głównym południkiem jest 0° tzw. Greenwich –służą do mierzenia ... pow. Mierzymy od 0°- 90°N 0°- 90°S Metody przedstawiania zjawisk na mapach a) sygnaturowa- symbole i znaki umowne umieszczone na mapach( rolnicze) b)zasięgów- obszar występowania danego gatunku, lasów, religii... c) kropkowa- obszar rozmieszczenia ludności d)kartodiagramów- struktura, wielkość zjawiska jego cechy, zaznaczanie wykresów na mapach (gospodarcze) Metoda przedstawiania rzeźby na mapach a) kartogramu- średnie natężenie danego zjawiska za pomocą barw. Wielkość liczb pogrupowane ... różnymi wysokosciami e) profil terenu- obraz wzdłuż wybranej linii przecięcia, f) hipsometryczna (E. Romer) za pomocą poziomic i barwnych pasów między nimi g)warstwicowo barwna h) blokdiagram-trójwymiarowa mapa, i) krzywa hipsograficzna- wykres stosunku wysokości i głębokości Podział map a) rodzai i zakres treści- ogólnogeograficzne(drogi, roslinność) –tematyczne (wybrane zjawiska) b)treść i szczegóły- topograficzna 1:50 000- 1:200 000, -przeglądowo-toppograficzne 1:200 000-1:500 000- przeglądowe 1:500 000 ... a)czas słoneczny miejscowy 1*-4’,b) czas strefowy 7*30’W-7*30’E- czas uniwersalny, 7*30’-22*30’środkowoeuropejski 22*-37*30’- wschodnioeuropejski 37&30’52*30’- moskiewski.. W Polsce czas zimowy- środkowoeuropejski, czas letni- wschodzioeuropejski c)urzędowy (określony przez państwo, d)linia zmiany daty (z zachodu...
Źródło: klb13.fora.pl/a/a,13.html


© 2009 Shontelle portal... - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates