Shontelle portal...

Temat: wiązania atomowe
" />1)92g sodu spalono w tlenie. otrzymano 124g tlenku sodu . oblicz ile gram tlenu wzieło udział w tej reakcji jaki jest stosunek mas sodu do tlenu w tlenku sodu 2)narysuj na podstawie układu okresowego uproszczony model atomu glinu. podaj ilość wszystkich cząstek elementarnych.przedstaw jwgo konfiguracje elektronową 3)wzur strukturalny i sumaryczny -tlenku siarki(Vl) -siarczku glinu 4)określ rodzaj wiązania chemicznego w następujących wzorach NaCl H2S 5)napisz i uwzględnij reakcje -spalanie atomu w tlenie,aby produktem reakcji był tlenek azotu(V) -chloru z glinem
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=162637Temat: Potrzebny ktoś, kto jest dobry z fizyki i/lub chemii :D
wzór sumaryczny i strukturalny tlenku tego pierwiastka. c) Napisz równania reakcji tego pierwiastka i jego tlenku z wodą d) Nazwij produkty powstałe w obu reakcjach. Jak będę mieć a) to już...
Źródło: java4siemens.pl/viewtopic.php?t=15347


Temat: chemia
" />blagam o pomoc te zadania co umialam zrobilam tych nie potrafie - pomozcie !!!!!!! 3.Odczytaj wszystkie informacje zwarte w układzie okresowym, oraz zapisz konfigurację elektronową dla: a) Z =16, Z = 56 b) Z = 31, Z = 20 4.Wśród poniższych atomów wskaż grupy izotopów: c) 714 X, 715X, 816X d) 612X, 614X, 714X 9.Określ rodzaj wiązania w następujących cząsteczkach, oraz zapisz ich wzory elektronowe a. CS2 , CH4 b. H2O, SO3 c. SiH4, SCl 13.Wyznacz stopnie utlenienia pierwiastków w: a) kwasie siarkowym (VI) b) wodorotlenek manganu (VII) c) azotan (V) miedzi d) w jonie HSO3-, NH4+, (Cr2O7)-2 18.Napisz równanie reakcje tlenku miedzi (I) z wodorem, określ czy jest to reakcja redoks, i napisz połówkowe równania utleniania i redukcji. 29.W podanych równaniach dobierz współczynniki za pomocą bilansu elektronowego: a) Al + O2 Ă  Al2O3 b) Fe2O3 + CO2 Ă  Fe + CO2 c) Na2Cr2O7 + HCl Ă  NaCl + CrCl3 + H2O + Cl2 36.Napisz wzory strukturalne (półstrukturalne) następujących związków: a) 2,2-dimetylobutan-1-olu, b) 2-fenyloetanolu, c) but-3-yn-2-olu d) 2,2,4,4-tetrametylopentan-1-ol e) nitrofenol f) maślan etylu g) propionian metylu h) aminy o wzorze sumarycznym C4H11N 40. Napisz równanie reakcji a. próby Tollensa i Trommera dla propanalu b. kwasu masłowego z wodorotlenkiem wapnia c. kwasu benzoesowego z wodorotlenkiem sodu d. zobojętniania kwasu...
Źródło: spryciarze.pl/app/webroot/forum/viewtopic.php?t=1033


Temat: CHEMIA pilne !!!
Witam muszę rozwiązac takie zadania z chemii jako prace domowa ale ocena bedzie się liczyła jak z klasówki więc zalezy mi na poprawnym rozwiazaniu: Zad1 Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków chemicznych: tlenek potasu, wodorotlenek magnezu, kwas azotowy (V), węglan żelaza (III) Zad2 Napisz nastepujące równania reakcji a) tlenku sodu z tlenkiem fosforu (V) b) wodorotlenku wapnia z tlenkiem wapnia (IV) Zad3 Napisz 4 róże reakcje otrzymywania fosforanu (V) magnezu Zad4 Podaj ilości czasteczek elementarnych oraz konfiguracje elektronowa atomu rubidu. Zad5 Rozwiaż nastepujace zadania a) oblicz ile gramów stałego siarczanu (VI) magnezu ... Zad6 W podanym równaniu reakcji redoks, wskaż utleniacz, reduktor, reakcję utleniania i redukcji oraz dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego: Zn + HNO3 === Zn(No3)2 + NH4No3 + H2O Zad7 Napisz wzory pół strukturalne natepujacych zwiazkow : a) kwas 3 - metylo -2-chlorobutanowy b) heksan - 3-on c) 3,3- dimetylpent-1-en Zad8 Napisz równania reakcji a) kwasu propanowego z tlenkiem sodu, b) but-2-ynuz chlorowodorem...
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=88606


Temat: Potrzebna pomoc z chemii!
siarkowego (IV) b/ wodorotlenku magnezu c/ azotanu (V) sodu Zad.7. W 200 g wody rozpuszczono 50 g soli kuchennej. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu . Zad. 8 .Napisz wzór sumaryczny i półstrukturalny : a/ propanu C3H8 CH3-CH2- CH3 b/ heksanu C6H14 CH3- (CH2)4-CH3 Zad.9.Ułóż równanie reakcji spalania całkowitego butanu. C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O Zad. 10. Wymień najważniejsze związki znajdujące...
Źródło: forum.windowsmx.pl/viewtopic.php?t=8308


Temat: wzór strukturalny i sumaryczny tlenku żelaza 3 z węglem
" />Witam, bardzo proszę o rozwiązanie zadania, ponieważ nic z tego nie rozumiem.;/ Napisz reakcję tlenku żelaza 3 z węglem, wzór strukturalny i sumaryczny tlenku żelaza 3 oraz podac słowną interpretację...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=139955


Temat: Cukry
zarówno do alkoholi polihydroksylowych jak i do aldehydów. Do jakich rodzajów związków organicznych można liczyć fruktozę? Odp. Glukozę bo zawiera wiele grup hydroksylowych i może zawierać grupę aldehydową? Zad. 3 Napisz co łaczy a co różni glicerol i glukozę: a) w budowie ich cząsteczek b) w ich właściwościach Zad. 4 Posługując się wzorami strukturalnymi glukozy(nieuzględniającymi jej budowy przestrzennej) napisz równania reakcji tego ... redukujące Odp. a ? Zad. 6 Napisz dlaczego disacharyd: a)sacharoza jest nazywana cukrem buraczanym lub trzcinowym odp. bo znajduje się z burakach i trzcinie? b)laktoza - cukrem mlekowym odp. bo znajduje ... procesów zachodzi w organizmie roślinnym, a który w zwierzęcym? Uzasadnij. Zad. 8 Za pomocą jakich reakcji można odróżnić skrobie od glukozy? Zad. 9 Jak zachowuje się wobec tlenku srebra(I): a) polisacharyd - celuloza b)końcowy produkt hydrolizy celulozy? Zad. 10 Podaj wzory i nazwy substancji X i Y występujących na schemacie: X --enzymy(nad strzałką)- celobioza ---enzymy-- Y Zad. 11 Napisz którego polisacharydu: skrobi,...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=116041


Temat: Zdania sole
" />Zadanie 1. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących soli: A. fosforan (V) cynku B. siarczan (VI) potasu C. siarczek baru Zadanie 2.Nazwij następujące sole i podaj wartościowość niemetalu obecnego w reszcie kwasowej: A. K2CO3 - ...................................................................................................................................... B. Sn(NO3)2 - ................................................................................................................................. C. AlCl3 - ................................................................................................. Zadanie 4. Napisz, uzgodnij i opisz równania reakcji dysocjacji fosforanu wapnia - Ca3(PO4)2: ....................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... przykład: Mg(NO3)2 ... C. kwas + zasada B. metal + niemetal D. zasada + tlenek niemetalu Zadanie 7. Korzystając z tabeli rozpuszczalności zaznacz, w którym z poniższych przypadków wytrąci się osad. Zapisz równanie reakcji, ... + H2O B. KOH + H2SO4 - K2SO4 + H2O D. 2 KOH + CuSO4 - K2SO4 + Cu(OH)2 ↓ Zapisz reakcję, którą wybrałeś powyżej w sposób cząsteczkowy, jonowy i jonowy ... ......... → CaCO3 ↓ + HCl C. Al2O3 + ........... → Al2(SO4)3 + H2O D. NaOH + .......... → Na2SO4 + Al(OH)3 ↓ Zadanie 10*. Zapisz cząsteczkowo równania reakcji 4 dowolnych...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=149573


© 2009 Shontelle portal... - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates