Shontelle portal...

Temat: Rozkłady na www - nowy layout
Andrzej Soczówka wrote: | na ten temat już dyskutowaliśmy - odsyłam do obowiązującego | nazewnictwa Głównego Urzędu Statystycznego A ja odsyłam do urzędów miast i gmin celem zapoznania się z obowiązującym nazewnictwem dzielnic i sołectw. Poza tym nawet jeśli gdzieś dzielnica czy miejscowość nazywa się inaczej (w tych przypadkach akurat tak nie jest, zostało to sprawdzone) to nie ma to znaczenia, bo...
Źródło: topranking.pl/1725/rozklady,na,www,nowy,layout.phpTemat: Rozkłady na www - nowy layout
On Sat, 29 May 2004 05:59:49 +0200, Jakub Jackiewicz <memp@wpk.katowice.plwrote: A ja odsyłam do urzędów miast i gmin celem zapoznania się z obowiązującym nazewnictwem dzielnic i sołectw. Nazewnictwo GUS-owskie pokrywa się z nazewnictwem w urzędach miast i gmin, chociaż jest kilka wyjątków. Żadne z ww. do tych wyjątków nie należą.
Źródło: topranking.pl/1725/rozklady,na,www,nowy,layout.php


Temat: Rozkłady na www - nowy layout
Użytkownik "Andrzej Soczówka" <soczo.bezsp@simplusnet.plnapisał w wiadomości On Sat, 29 May 2004 05:59:49 +0200, Jakub Jackiewicz <memp@wpk.katowice.plwrote: | A ja odsyłam do urzędów miast i gmin celem zapoznania się z obowiązującym | nazewnictwem dzielnic i sołectw. Nazewnictwo GUS-owskie pokrywa się z nazewnictwem w urzędach miast i gmin, chociaż jest kilka wyjątków. Żadne z ww. do tych wyjątków nie należą. Np. w okolicach Gliwic...
Źródło: topranking.pl/1725/rozklady,na,www,nowy,layout.php


Temat: Niemiecka nazwa miejcowości
kilka nazw, np. nazwa dawna polska, potem w Prusach, potem po 1918 r. powrót tych ziem do Polski , potem II wojna światowa- okupacja i nazewnictwo niemieckie, później znowu Polska. A może inaczej, ktoś zniekształcił SchĂśnrode, np. w Urzędzie Gminy polski urzędnik niedosłyszał Ăś i zapisał fonetycznie, i tak już w dokumentach zostało. Dziadek mojego męża miał na imię Jacenty a urzędnik...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,516,3453832,3453832,Niemiecka_nazwa_miejcowosci.html


Temat: Autostrada wyłączona z ruchu
rola Prezydenta Miasta Prezydent miasta - odpowiednik burmistrza (wójta) - organ wykonawczy gminy. Burmistrz (ze średniowiecznego niem. Bur(g)mīster - mistrz grodu) to, zazwyczaj obieralny, przewodniczący zarządu/magistratu gminy miejskiej. W Polsce urząd ... przewodniczącego rady miejskiej. Obecnie burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy gminy (wójt), która ma siedzibę w mieście. W miastach powyżej 100.000 mieszkańców lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest również kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Niejako z urzędu jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może także mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,65,39820803,39820803,Autostrada_wylaczona_z_ruchu.html


Temat: JAK ONI TAK MOGĄ!!!
Przedszkola należą do gminy. Ja wybrałabym się do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta (zależy w jakim mieście mieszkaz - w dużych to raczej Urz. Miejski), mają tam Wydział Edukacji lub Oświaty (nazewnictwo) i tam przedstawiła sprawę. Nie Kuratorium, bo ono sprawuje tylko nadzór merytoryczny. Każde przedszkole ma w regulaminie (statucie) dokładnie napisane w jakiej kolejności przyjmują dzieci. I ktoś z urzędu powinien...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,587,12786183,12786183,JAK_ONI_TAK_MOGA_.html


Temat: nazewnictwo urzedów samorządu
Użytkownik Pawel napisał: | Drodzy, Jak powinna wyglądać poprawna nazwa urzędu gminy? np. jeśli mamy | Gminę Mielec to nazwa urzędu powinna brzmieć "Urząd Gminy Mielec" czy "Urząd | Gminy w Mielcu" ? Bo jak wiadomo z prawnego punktu widzenia tylko jedna | nazwa z powyższych powinna być poprawna. Parę lat temu "Urząd Miejski w Poznaniu" przemianował się na "Urząd Miasta Poznania". ... poprawności nazw urzędów (np. Urząd Miasta Pruszków czy Urząd Miasta w Pruszkowie) za poprawną wersję należy uznać sformułowanie Urząd Gminy (Miejski, Miasta) + nazwa jst. Zwrot np. "Urząd Gminy w Pruszkowie" wskazuje na siedzibę urzędu (w Pruszkowie) a nie odnosi się do nazwy gminy, której jest urzędem (Urząd Miasta Pruszków). Na wyjaśnienie zasługuje także sprawa nazewnictwa organu wykonawczego gminy (rady gminy). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm) jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. Jest to jedyny zapis rangi ustawowej odnoszący się do nazewnictwa organu wykonawczego gminy inny niż ogólne sformułowanie "rada gminy". Nieformalnie funkcjonuje podział gmin na gminy wiejskie (na terenie których nie ma miejscowości posiadających status miasta), gminy miejsko-wiejskie (gminy na terenie których znajdują się miejscowości o statusie miasta) oraz gminy miejskie (gminy o statusie miasta). W związku z powyższym w "Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych" (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. Dz. U. Nr 112, póz. 1319 ze zm), w załączniku dotyczącym wzorów pieczęci nagłówkowych i podpisowych sugeruje się, aby w odniesieniu do gmin wiejskich używać zwrotów rada gminy - urząd gminy, w gminach miejsko-wiejskich rada miejska - urząd miejski (wyjątkowo z użyciem "w" - np. rada miejska w Giżycku), w gminach miejskich rada miasta - urząd miasta." Pozdrawiam Janusz
Źródło: topranking.pl/1522/nazewnictwo,urzedow,samorzadu.php


Temat: Call Center w polskich urzedach
Szukam informacj dotyczacych systemow Call Center w Polskich urzedach, w jakich miastach juz dzialaja a w jakich dopiero beda wdrazane. Jakie "sprawy" mozna zalatwic wykorzystujac Call Center. Z gory dzieki za wszelkie informacji, linki itp itd :) Pozdrawiam serdecznie. Po cholerę "call center" w urzędzie gminy czy miasta i specjalni urzędnicy (konsultanci) gdy różny sprawy leżą w gestii różnych urzędników. Wystarczy dobrze ... nazewnictwie instytucji, towarów i usług, w ofertach, reklamie, instytucjach obsługi, informacjach gwarancyjnych, etykietach towarów, fakturach, rachunkach, pokwitowaniach, itp.; art.13 Kto naruszy przepisy tej ustawy podlega karze aresztu do roku, z zamianą ... urzędach tak nie jest i długo nie będzie. I jeszcze do tego "święta pieczątka" bez której sprawa nie istnieje. Call Center centralnego urzędu urzędów gmin w Ustrzykach Dolnych gdzie potem wysyłamy...
Źródło: topranking.pl/1718/call,center,w,polskich,urzedach.php


Temat: Niepożądana działalność gospodarcza we wspólnocie
(gminy). Nie podaję dokładnej nazwy z uwagi na różnice w nazewnictwie w zależności od siedziby. Sprawy te reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. (Dz.U.03.120.1131). W siedzibie urzędu można uzyskać informację o wymaganych dokumentach i obowiązującej procedurze. Procedura zmiany sposobu użytkowania jest długotrwała i kosztowna. Dlatego większość...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,20288825,20288825,Niepozadana_dzialalnosc_gospodarcza_we_wspolnocie.html


Temat: Haider jest wściekły.
Gminy chcą być mniejszościowe Joanna Pszon 30-12-2005 , ostatnia aktualizacja 29-12-2005 18:55 Osiem opolskich miejscowości wystąpiło o przyznanie im statusu gminy mniejszości niemieckiej. Gdy go otrzymają, będą mogły wprowadzać dwujęzyczne nazwy, a w urzędach sprawy będzie można załatwiać także po niemiecku Chrząstowice, Prószków, Walce, Lasowice Wielkie, Leśnica, Radłów, Izbicko oraz Tarnów Opolski są w gronie 27 gmin na Opolszczyźnie, w których podczas spisu powszechnego ponad 20 proc. mieszkańców zdeklarowało, że jest narodowości niemieckiej (tylko takie mogą ubiegać się o status gminny mniejszości niemieckiej). Ich wnioski z uchwałami rad gmin i kosztorysami wpłynęły do wojewody, który po zweryfikowaniu ich pod względem prawnym przekaże je do MSWiA, by wciągnięto gminy do rejestru. Co daje status gminy mniejszościowej? Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych pozwala takim gminom używać języka mniejszości w urzędzie jako pomocniczego. - Można z urzędnikami rozmawiać po niemiecku, otrzymać poradę na piśmie w języku niemieckim - mówi jeden z twórców ustawy, b. opolski poseł Jerzy ... po polsku można ją powtórzyć po niemiecku. Można też zgodnie z ustawą stosować niemieckie nazewnictwo: ulic, miejscowości, urzędów. Gminy mniejszościowe raczej nie będą miały kłopotów z brakiem urzędników mówiących po niemiecku. Np. w Prószkowie pod Opolem sekretarz gminy oraz jeden urzędnik w USC są po germanistyce, a pani burmistrz zna świetnie niemiecki, czego dowodem jest stosowny dyplom. Dodatkowo trzech urzędników potrafi po niemiecku rozmawiać. - Dlatego kiedy podejmowaliśmy uchwałę w grudniu, w miejscu, gdzie należy wykazać kosztorys wprowadzenia języka pomocniczego w urzędzie, napisaliśmy, że u nas nie wiąże się to na razie z ... początek roku spotkania we wszystkich wioskach, by mieszkańcy wypowiedzieli się, jakich chcieliby nazw. - Wówczas się okaże, czy w ogóle będzie dwujęzyczne nazewnictwo - dodaje burmistrz. Zmiany w nazewnictwie zasugerowane przez gminę musi bowiem zaakceptować specjalna komisja językowa przy MSWiA. Gminy o status mniejszościowy mogą się ubiegać od lipca br. Ale większość się z tym nie spieszy. - To należy robić rozważnie, czasem nawet zrobić konsultacje społeczne, mimo że gminy, gdzie jest ponad 20 proc. mniejszości, nie mają tego obowiązku. Żeby nie było niepotrzebnych zadrażnień - apeluje opolski poseł Mniejszości Niemieckiej Ryszard Galla. Koszty wprowadzania w życie ustawy ponoszą solidarnie gmina i państwo. miasta.gazeta.pl/opole/1,35114,3088756.html
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34281,34309472,34309472,Haider_jest_wsciekly_.html


Temat: Edukacja samorządowa
wchodzili: wójt, burmistrz bądź prezydent miasta jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy oraz pozostali członkowie. Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób wybierała Rada Gminy w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Zarząd wykonywał uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Wójt, burmistrz, prezydent organizowali pracę zarządu, kierowali bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowali ją na zewnątrz. Zarząd wykonywał swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wprowadziła na poziomie gminy dotychczas nieznaną polskiemu prawu samorządowemu zasadę wybierania wójta (burmistrza i prezydenta miasta) w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. Zarząd gminy utracił przymiot organu wykonawczego gminy. Obecnie jest nim wójt (burmistrz, prezydent). Jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy. Obecnie burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy (wójt) gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo, organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest również kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane. Kompetencje burmistrza Do głównych zadań i kompetencji burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady Gminy przygotowywanie projektów uchwał przygotowywanie projektu budżetu sprawowanie funkcji kierownika urzędu reprezentowanie gminy na zewnątrz Kompetencje burmistrza zostaną szczegółowo opisane w następnym ... Weteranów 47 do dnia 7 czerwca (niedziela) do godz. 24:00. Prawidłowa odpowiedź na zeszłotygodniowe pytanie to: Przewodniczącym Rady Gminy Radzymin jest – p. Cezary Wnuk Nagrodę otrzymuje – p. Beata Sawicka...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47629,94385420,94385420,Edukacja_samorzadowa.html


Temat: Edukacja samorządowa
gminy. W skład zarządu wchodzili: wójt, burmistrz bądź prezydent miasta jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy oraz pozostali członkowie. Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób wybierała Rada Gminy w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Zarząd wykonywał uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Wójt, burmistrz, prezydent organizowali pracę zarządu, kierowali bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowali ją na zewnątrz. Zarząd wykonywał swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta wprowadziła na poziomie gminy dotychczas nieznaną polskiemu prawu samorządowemu zasadę wybierania wójta (burmistrza i prezydenta miasta) w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. Zarząd gminy utracił przymiot organu wykonawczego gminy. Obecnie jest nim wójt (burmistrz, prezydent). Jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy. Obecnie burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy (wójt) gminy miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo, organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest również kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Z mocy ustawy jest też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest praktykowane. Kompetencje burmistrza Do głównych zadań i kompetencji burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady Gminy przygotowywanie projektów uchwał przygotowywanie projektu budżetu sprawowanie funkcji kierownika urzędu reprezentowanie gminy na zewnątrz Kompetencje burmistrza zostaną ... Forum”, 05-250 Radzymin, ul. Weteranów 47 do dnia 7 czerwca (niedziela) do godz. 24:00. Prawidłowa odpowiedź na zeszłotygodniowe pytanie to: Przewodniczącym Rady Gminy Radzymin jest – p. Cezary Wnuk Nagrodę otrzymuje...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,14936,94363305,94363305,Edukacja_samorzadowa.html


Temat: Pelne Oblicze Polakolandii;)
gdzie ma gospodarstwo. Chciał wziąć udział w lokalnym referendum na temat podwójnego nazewnictwa tablic sołectw. - Miały być w języku polskim i łemkowskim. Bo na naszym terenie mieszka wielu Łemków - tłumaczy Dymitr Rydzanicz, wójt gminy Uście Gorlickie. W międzyczasie do Urzędu Miasta w Puławach dotarła informacja o tym, że radny został wpisany do rejestru wyborców małopolskiej gminy. Przewodniczący puławskiej rady konsultował ... T. Panek. Ale jego zdaniem teraz na decyzję rady i tak jest za późno, bo minęły już ponad trzy miesiące od chwili wpisania Panka na listę wyborców innej gminy. Ponadto wpis ... większość radnych, sprawą zajmą się urzędnicy wojewody. - W tej chwili ruch należy do Rady Miasta. Wtedy zastanowimy się nad problemem i podejmiemy decyzję - zapowiada Cezary Widomski, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. _____________________________________________________ Link wygrzebalem z harazd.net www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081127/PULAWY/738196166 ______________________________________________________ Nastepny osraniec polskosci poszedl bronic;)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,45535,87443894,87443894,Pelne_Oblicze_Polakolandii_.html


© 2009 Shontelle portal... - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates